Acestea sunt serviciile principale pe care le ofer atât în format fizic cât și online

Evaluare psihologică

Evaluarea psihologică clinică se referă la factorii psihologici implicați/ relevanți pentru sănătate și boală.

Intervenție psihologică

Intervenția psihologică clinică și consilierea primară se referă la modificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală.

Psihoterapie sistemică de familie și cuplu

Stabilirea comunicării cu persoana evaluată, aplicarea principiilor și standardelor etice în consiliere și psihoterapie, ascultare activă, tehnici de psihoterapie.

Psihoterapie de grup

Psihoterapia de grup se adresează grupurilor care lucrează directiv, pe o anumită temă, traumă, adicție etc, sau non-directiv, având ca scop cunoașterea, înțelegerea, schimbarea și evoluția personală.

Dezvoltare personală

Conceptul de dezvoltare personală reprezintă o metodă de îmbunătățire a comportamentului, a manifestărilor emoționale, a acțiunilor unui individ, într-un cadru formal sau nonformal.

Consiliere vocațională

Consilierea vocațională își propune să conducă beneficiarul spre o mai bună cunoaştere  a intereselor sale profesionale, o orientare cât mai eficientă în piaţa muncii.

Parenting

Parentingul este un proces complex prin care se sprijină dezvoltarea emoțională, fizică, socială și intelectuală a copilului de la naștere până la maturitate.

Ateliere de lucru

Ateliere de lucru pe diferite teme psihologice.

Cine poate beneficia de aceste servicii?

Copii, adolescenți, adulți, bătrâni, familii, cupluri, grupuri reunite în jurul aceleiași problematici.